Oficjalna strona Gminy Wietrzychowice
środa, 1 kwietnia 2015
Napis wietrzychowice na żółtym tle
Wybory Prezydenckie 2015
Gospodarka odpadami
Dokumenty Urzędu Gminy Wietrzychowice
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
BIP Gminy
BIP Gminy
Elektroniczne DZIENNIKI URZĘDOWE
EDU
e-Urząd
ePUAP
CEIDG
GOPS
KONTAKT

Urząd Gminy Wietrzychowice
Wietrzychowice 19
33-270 Wietrzychowice

Tel./Fax:
(14) 641 80 18
(14) 641 80 25
(14) 641 80 45

Numery Wewnętrzne
Adresy e-mail:
Urząd Gminy
gmina@wietrzychowice.pl
Wójt
wojt@wietrzychowice.pl
Sekretarz
sekretarz@wietrzychowice.pl
Skarbnik
skarbnik@wietrzychowice.pl
PROJEKTY UNIJNE
MRPO
Ośrodek Caritas

Aktualności

2015-03-25
Masz swój zespół? Chcesz zaprezentować się szerszej publiczności, wystąpić na profesjonalnej scenie w samym sercu tarnowskiej starówki? Czekamy właśnie na Ciebie!
2015-03-25
Urząd Gminy informuje, że na stronie internetowej zostały umieszczone w zakładce znajdującej się po lewej stronie witryny dokumenty do pobrania.
2015-03-24
Po wyborach samorządowych w 2014r okazało się, że około 200-tu włodarzy gminy czy miasta w Polsce nie ma więcej niż 35 lat.
2015-03-16
Serdecznie zapraszamy do nowo utworzonej Siłowni zewnętrznej przy Ośrodku Opiekuńczo - Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych.
2015-03-04
1 czerwca 2015 roku odbędzie się XXI posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży. Zanim uczestnicy i uczestniczki projektu zasiądą w ławach poselskich, wykonają zadanie rekrutacyjne, którego temat brzmi: "Miejsca młodych - jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież".
2015-02-17
Agencja Rynku Rolnego informuje, iż na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r. uruchamia kolejną II turę mechanizmu WPR "Dalszego tymczasowego wsparcia producentów owoców i warzyw - (Dow II)".
2015-02-17
W sobotę 7 lutego br. Koło Łowieckie "Trop" w Wietrzychowicach obchodziło doniosłą rocznicę 50 - lecie powstania, połączoną z poświęceniem i nadaniem sztandaru ufundowanego przez członków Koła.
2015-02-12
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Stanisław Huskowski oraz Jerzy Miller, wojewoda małopolski wręczyli 10 lutego przedstawicielom jednostek samorządu lokalnego promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
2015-02-11
W dniach od 25 do 26 kwietnia br. na terenie campusu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (Al. 29 Listopada 46 i 54) po raz osiemnasty odbywać się będzie Małopolska Giełda Agroturystyczna. Równocześnie, przed budynkiem Wydziału Ogrodniczego (Al. 29 Listopada 54) odbywać się będą Targi Ogrodnicze.
2015-02-10
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje,
że osoby uwikłane w przemoc w rodzinie, moga uzyskać specjalistyczną pomoc, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Tarnowie.
2015-02-09
W dniu 31 stycznia 2015 roku odbyły się powiatowe półfinały w piłce siatkowej chłopców. W tym roku rozgrywki miały miejsce w Radłowie i wzięło w nich udział osiem drużyn z północnej części powiatu tarnowskiego.
2015-02-05
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje, że od stycznia 2015 roku weszła w życie Ustawa o Karcie Dużej Rodziny.
2015-01-26
W kwietniu 2015 r. kończy się obecna kadencja izb rolniczych. W dniu 25 listopada 2014 r. KRIR podjęła uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów do walnego zgromadzenia izb rolniczych wyznaczając termin wyborów na dzień 31 maja 2015 r.
2015-01-23
Ośrodek Opiekuńczy - Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych serdecznie zaprasza wszystkie dzieci wraz z opiekunami do korzystania z nowoutworzonego Placu rekreacyjno - zabawowego w Jadownikach Mokrych.
2015-01-16
Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Wietrzychowicach powiększył się o kolejne nowości wydawnicze w ilości 200 woluminów. Zakupu dokonano za środki własne biblioteki przy wsparciu Ministerstwa Kultury, które przekazało na ten cel kwotę 2 420 zł, w ramach Priorytetu 1 Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek".
2015-01-16
W dniu 11 stycznia 2015 roku podczas XXIII finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wolontariusze tj. uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich, kwestując przy kościołach i kaplicach na terenie naszej Gminy, zebrali kwotę 4991,39 zł oraz 20$ i 7,13 Euro.
2015-01-16
13 stycznia 2015 roku żeńska reprezentacja Publicznego Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich uczestniczyła w zawodach piłki siatkowej w Turnieju o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie i puchar ten wygrała.
2015-01-07
W porozumieniu z jednostkami organizacyjnymi Gminy i organizacjami pozarządowymi działającymi na naszym terenie został opracowany plan działań związanych z promocją Gminy w 2015 roku. Plan ten będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury, Gminną Bibliotekę Publiczną, Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotnicze Straże Pożarne.
Archiwum:         
SYMBOLE GMINY
SYMBOLE GMINY
FOTOGALERIE
LINKI
TV_INFO
Naszesmieci.pl
Gminny Ośrodek Kultury
Zielony Pierścień Tarnowa
Historia
Tarnowska.tv
MIR
Smak
OSP Wietrzychowice
Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich
Gminna Biblioteka Publiczna
Administracja Podatkowa
BADAM_SIE
Wrota Malopolski
6-latki
NSR
mikroporady.pl
Szukaj

Strona zarządzana systemem CMS Tractable
CMS Tractable
Marketing Studio