Oficjalna strona Gminy Wietrzychowice
sobota, 25 marca 2017
Napis wietrzychowice na żółtym tle
ALCETEL
Gmina Wietrzychowice w liczbach
KONTAKT

Urząd Gminy Wietrzychowice
Wietrzychowice 19
33-270 Wietrzychowice

Godziny otwarcia:

Poniedziałek:   7:30-17:00

Wtorek:           7:30-15:30

Środa:              7:30-15:30

Czwartek:        7:30-15:30

Piątek:             7:30-14:00

Tel./Fax:
(14) 641 80 18
(14) 641 80 25
(14) 641 80 45

Numery Wewnętrzne
Adresy e-mail:
Urząd Gminy
gmina@wietrzychowice.pl
Wójt
wojt@wietrzychowice.pl
Sekretarz
sekretarz@wietrzychowice.pl
Skarbnik
skarbnik@wietrzychowice.pl
Dokumenty Urzędu Gminy Wietrzychowice
Zarządzanie kryzysowe
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Gminny Portal Mapowy
GP REWITALIZACJI
BIP Gminy
BIP Gminy
e-Urząd
ePUAP
Elektroniczne DZIENNIKI URZĘDOWE
EDU

Aktualności

2017-03-24
Nie zwlekaj ze złożeniem zeznania podatkowego do ostatniej chwili. Już w najbliższy weekend 24 i 25 marca 2017 roku możesz wysłać swojego PIT-a podczas zakupów. Przez dwa dni pracownicy małopolskich urzędów skarbowych będą czekać na Ciebie aż w sześciu galeriach handlowych. Pomogą Ci wypełnić zeznanie podatkowe i od razu wysłać je elektronicznie bezpośrednio do Twojego urzędu skarbowego.
2017-03-24
Kolejna z klas tym razem sala nr 15 w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach przeszła remont. Pomieszczenie zostało odmalowane, wyposażone w nowe krzesła i ławki, wymieniono meble oraz biurko nauczyciela. Nie zapomniano również o takich szczegółach jak nowe zasłony.
2017-03-24
Gmina Wietrzychowice w wyniku podjętej współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie
27 marca br otrzyma kolejną partię produktów żywnościowych, które są przeznaczone dla klientów tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2017-03-24
Gmina Wietrzychowice w wyniku podjętej współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie
27 marca br otrzyma kolejną partię produktów żywnościowych, które są przeznaczone dla klientów tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2017-03-23
W dniach od 6 do 22 marca 2017 roku we wszystkich sołectwach Gminy Wietrzychowice odbyły się zebrania wiejskie. Podczas spotkań podsumowano działania inwestycyjne i społeczne jakie miały miejsce w 2016 oraz zaprezentowano mieszkańcom plany inwestycyjne i kulturalno-społeczne na 2017r.
2017-03-23
Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa wkrótce rozpocznie nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie - rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną LSR, przez: dotacje na rozwijanie działalności gospodarczej, w ramach poddziałania:
2017-03-23
W dniu 21 marca 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Tarnowie odbyło się seminarium na temat ,, Ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń środowiskowych"

2017-03-23
Zakończono I zadanie Projektu "Razem możemy więcej" aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Wietrzychowice pod nazwą - Indywidualna diagnoza potrzeb uczestników oraz opracowanie ścieżek reintegracji.
2017-03-20
W związku z art 63 ust. 2 pkt 1, pkt 4, pkt 12 i pkt 13 Ustawy z dn. 26 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia nakładającym od 2006 r. na rolników działających w obszarach:
2017-03-15
13 marca 2017r w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach Pan Tomasz Banek Wójt Gminy Wietrzychowice podpisał umowę na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Wietrzychowice".
2017-03-06
GMINNY OŚRODEK KULTURY W WIETRZYCHOWICACH ZAPRASZA na KURS TAŃCA adresowany do młodzieży i osób dorosłych. Prowadzony będzie przez profesjonalnego instruktora tańca. Można zapisać się w parze, pojedynczo lub w kilka osób. Na kursie realizowane będą wszystkie tańce, które mogą być przydatne zarówno na eleganckim bankiecie jak i na zabawie w remizie strażackiej
2017-03-02
Po raz kolejny rusza projekt "Już pływam", ktory jest realizowany przez Samorząd Województwa Małopolskiego, ma na celu mądre i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu zajęć lekcyjnych, daje uczniom szansę zdobycia umiejętności pływackich, a jednocześnie jest wsparciem finansowym dla małopolskich gmin chcących organizować naukę pływania dla swoich dzieci.
2017-02-21
Od dnia 1 stycznia 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony terenów zieleni i zadrzewień. Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej - nie jest już konieczne uzyskanie zezwolenia. Według przepisów obowiązujących do końca 2016 roku Ustawy o ochronie przyrody, właściciel nieruchomości musiał uzyskać w urzędzie gminy zgodę (decyzję) na ich usunięcie.
2017-02-20
Ostrzegamy przed nieuczciwymi firmami, które powołując się na konieczność wymiany nieekologicznych pieców i możliwość zdobycia na ten cel dofinansowania z RPO WM 2014-2020 odwiedzają mieszkańców naszego województwa oferując odpłatne wykonanie audytów energetycznych.
2017-02-20
17 lutego na zaproszenie Wójta Gminy Wietrzychowice -Pana Tomasza Banka przybył Powiatowy Lekarz Weterynarii z Tarnowa - Pan Paweł Wałaszek, by w sali GOK w Wietrzychowicach poprowadzić szkolenie na temat panujących zagrożeń. Jednym z nich jest możliwość wystąpienia choroby Ptasiej Grypy.
2017-02-13
Projekt "Razem - możemy więcej" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0145/16.
2017-02-13
Zapraszamy osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, będące klientami pomocy społecznej chcące wrócić na rynek pracy, do udziału w projekcie "Razem - możemy więcej" dofinansowanym z Funduszy Europejskich.
2017-02-13
Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016, poz. 1860).
2016-12-27
GOPS Wietrzychowice, w ramach edukacji społeczeństwa w zakresie problemu "Przemocy w Rodzinie" prezentuje poniżej artykuł pt. "Przemoc a agresja".
Terminy te często są mylone przy procedurze "Niebieskiej Karty", która to dotyczy tylko i wyłącznie zjawiska przemocy.
Archiwum:         
SYMBOLE GMINY
SYMBOLE GMINY
FOTOGALERIE
GOPS
Rodzina 500+
REALIZOWANE PROJEKTY
Gospodarka odpadami
Gminny Ośrodek Kultury
Gminna Biblioteka Publiczna
Historia
Zielony Pierścień Tarnowa
Tarnowska.tv
MIR
Kącik Przedsiębiorcy
Kącik Przedsiębiorcy
CEIDG
Ośrodek Caritas
OSP Wietrzychowice
Policja
Policja
Mapa zagrozeń
WKU
WKU
Szukaj

CMS Tractable
Marketing Studio