Oficjalna strona Gminy Wietrzychowice
poniedziałek, 31 sierpnia 2015
Napis wietrzychowice na żółtym tle
Referendum ogólnokrajowe 2015
Gospodarka odpadami
Dokumenty Urzędu Gminy Wietrzychowice
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
BIP Gminy
BIP Gminy
Elektroniczne DZIENNIKI URZĘDOWE
EDU
e-Urząd
ePUAP
CEIDG
GOPS
KONTAKT

Urząd Gminy Wietrzychowice
Wietrzychowice 19
33-270 Wietrzychowice

Tel./Fax:
(14) 641 80 18
(14) 641 80 25
(14) 641 80 45

Numery Wewnętrzne
Adresy e-mail:
Urząd Gminy
gmina@wietrzychowice.pl
Wójt
wojt@wietrzychowice.pl
Sekretarz
sekretarz@wietrzychowice.pl
Skarbnik
skarbnik@wietrzychowice.pl
PROJEKTY UNIJNE
MRPO
Ośrodek Caritas

Aktualności

2015-08-28
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: infrastruktura komunikacyjna. Budowa drogi rowerowej (trasa rowerowa główna) - trasa o długości ok. 10 km - na działkach położonych w miejscowościach: Jagodniki, Wola Rogowska, Nowopole, Pałuszyce, Demblin i Miechowice Wielkie.
2015-08-26
Już od wczesnych godzin rannych w dniu 16 sierpnia 2015 roku w gminie Wietrzychowice trwały przygotowania do tego ważnego rolniczego święta. Zaangażowani w prace byli zarówno GOK, GBP ,Koło artystyczne GOK i mieszkańcy sołectwa Demblin - Organizatorem Dożynek byli Wójt Gminy Wietrzychowice, Gminny Ośrodek Kultury w Wietrzychowicach oraz Sołectwo Demblin.
2015-08-26
Urząd Gminy Wietrzychowice organizuje w dniach 1-4 września 2015 roku jesienną zbiórkę
odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon oraz akumulatorów.
2015-07-16
Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, iż od 1 do 31 sierpnia 2015 r. producenci rolni posiadający użytki rolne na terenie Gminy Wietrzychowice mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski można składać w pok. nr 2 lub w sekretariacie Urzędu Gminy Wietrzychowice.
2015-07-02
Uprzejmie informujemy, iż dostępne są już harmonogramy odbioru odpadów na drugie półrocze 2015 r.
2015-06-25
Informacja Wójta Gminy Wietrzychowice o wynikach zakończonej procedury naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Publicznych w Wietrzychowicach.
2015-01-07
W porozumieniu z jednostkami organizacyjnymi Gminy i organizacjami pozarządowymi działającymi na naszym terenie został opracowany plan działań związanych z promocją Gminy w 2015 roku. Plan ten będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury, Gminną Bibliotekę Publiczną, Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotnicze Straże Pożarne.
Archiwum:         
SYMBOLE GMINY
SYMBOLE GMINY
FOTOGALERIE
LINKI
TV_INFO
Naszesmieci.pl
Gminny Ośrodek Kultury
Zielony Pierścień Tarnowa
Historia
Poradnik pieszego
Tarnowska.tv
MIR
Smak
OSP Wietrzychowice
Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich
Gminna Biblioteka Publiczna
Administracja Podatkowa
BADAM_SIE
Wrota Malopolski
6-latki
NSR
mikroporady.pl
Szukaj

Strona zarządzana systemem CMS Tractable
CMS Tractable
Marketing Studio