Oficjalna strona Gminy Wietrzychowice
środa, 22 luty 2017
Napis wietrzychowice na żółtym tle
ALCETEL
Gmina Wietrzychowice w liczbach
KONTAKT

Urząd Gminy Wietrzychowice
Wietrzychowice 19
33-270 Wietrzychowice

Godziny otwarcia:

Poniedziałek:   7:30-17:00

Wtorek:           7:30-15:30

Środa:              7:30-15:30

Czwartek:        7:30-15:30

Piątek:             7:30-14:00

Tel./Fax:
(14) 641 80 18
(14) 641 80 25
(14) 641 80 45

Numery Wewnętrzne
Adresy e-mail:
Urząd Gminy
gmina@wietrzychowice.pl
Wójt
wojt@wietrzychowice.pl
Sekretarz
sekretarz@wietrzychowice.pl
Skarbnik
skarbnik@wietrzychowice.pl
Dokumenty Urzędu Gminy Wietrzychowice
Zarządzanie kryzysowe
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Gminny Portal Mapowy
GP REWITALIZACJI
BIP Gminy
BIP Gminy
e-Urząd
ePUAP
Elektroniczne DZIENNIKI URZĘDOWE
EDU

Aktualności

2017-02-22
Termin "asystent" pochodzi od słowa "asysta", które jest określeniem na osobę towarzyszącą komuś, współobecną, pomagającą, będącą w pogotowiu.
2017-02-21
Dnia 17 lutego br. po szkoleniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii odbyło się robocze spotkanie z udziałem sołtysów z poszczególnych sołectw.
2017-02-21
Od dnia 1 stycznia 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony terenów zieleni i zadrzewień. Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej - nie jest już konieczne uzyskanie zezwolenia. Według przepisów obowiązujących do końca 2016 roku Ustawy o ochronie przyrody, właściciel nieruchomości musiał uzyskać w urzędzie gminy zgodę (decyzję) na ich usunięcie.
2017-02-20
Gminny Ośrodek Kultury prowadzi zapisy do dwóch grup cheerleaders. Zachęcamy do zapisu dziewczynek uczęszczających do klas 1-3 oraz 4-6.
2017-02-20
Ostrzegamy przed nieuczciwymi firmami, które powołując się na konieczność wymiany nieekologicznych pieców i możliwość zdobycia na ten cel dofinansowania z RPO WM 2014-2020 odwiedzają mieszkańców naszego województwa oferując odpłatne wykonanie audytów energetycznych.
2017-02-20
17 lutego na zaproszenie Wójta Gminy Wietrzychowice -Pana Tomasza Banka przybył Powiatowy Lekarz Weterynarii z Tarnowa - Pan Paweł Wałaszek, by w sali GOK w Wietrzychowicach poprowadzić szkolenie na temat panujących zagrożeń. Jednym z nich jest możliwość wystąpienia choroby Ptasiej Grypy.
2017-02-17
15 lutego br. oficjalnie zostały zakończone prace związane z pogłębieniem stawu znajdującego się w centrum sołectwa Miechowice Małe.
W Urzędzie Gminy Wietrzychowice zostały dokonane ostatnie formalności administracyjne.
Dzięki tej inwestycji uzyskaliśmy nową jakość w centrum Miechowic Małych
2017-02-16
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w dniu 16 lutego 2017 r. o godzinie 9.15 w Urzędzie Gminy Wietrzychowice dokonano otwarcia ofert dotyczących przetargu nieograniczonego pt. "Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Wietrzychowice"
2017-02-16
WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: PODINSPEKTORA DS. OCHRONY ŚRODOWISKA, DROGOWNICTWA, ROLNICTWA I SPRAW PRZECIWPOWODZIOWYCH w URZĘDZIE GMINY W WIETRZYCHOWICACH 33-270 Wietrzychowice 19.
2017-02-15
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
2017-02-13
Projekt "Razem - możemy więcej" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0145/16.
2017-02-13
Zapraszamy osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, będące klientami pomocy społecznej chcące wrócić na rynek pracy, do udziału w projekcie "Razem - możemy więcej" dofinansowanym z Funduszy Europejskich.
2017-02-13
Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016, poz. 1860).
2017-02-08
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. zaprasza do udziału w projekcie "Dobry Czas na Biznes- Subregion Tarnowski", w ramach którego mają Państwo szansę otrzymać 24 500 zł bezzwrotnej dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej.
2017-02-08
W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęciem naboru wniosków o przyznanie pomocy z zakresu rozwijania działalności gospodarczej ( refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych wartości netto, maksymalna możliwa kwota wsparcia : 300 tyś. zł), Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa, zaprasza osoby zainteresowane składaniem wniosków w tym temacie na spotkanie informacyjne, które będzie prowadzone w dniu 22 lutego br. od godz. 15.00. Miejsce spotkania: Gminny Ośrodek Kultury, 33-270 Wietrzychowice 19.
2017-01-27
Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, iż od 1 do 28 lutego 2017 roku producenci rolni posiadający użytki rolne na terenie Gminy Wietrzychowice mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2017-01-02
W dniu 29 grudnia 2016 roku Gmina Wietrzychowice podpisała z firmą CONTEKO Sp. z o.o. z siedzibą 33-130 Radłów, ul. Woleńska 15 umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu naszej gminy. Umowa ta będzie obowiązywać przez najbliższy rok. W związku z powyższym podajemy do publicznej wiadomości harmonogramy odbioru odpadów w 2017 roku.
2016-12-28
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie, w związku z poważnym zagrożeniem związanym z występowaniem na terenie państwa polskiego wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków, przesyła rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 roku.
2016-12-27
GOPS Wietrzychowice, w ramach edukacji społeczeństwa w zakresie problemu "Przemocy w Rodzinie" prezentuje poniżej artykuł pt. "Przemoc a agresja".
Terminy te często są mylone przy procedurze "Niebieskiej Karty", która to dotyczy tylko i wyłącznie zjawiska przemocy.
Archiwum:         
SYMBOLE GMINY
SYMBOLE GMINY
FOTOGALERIE
GOPS
Rodzina 500+
Gospodarka odpadami
Gminny Ośrodek Kultury
Gminna Biblioteka Publiczna
Historia
Zielony Pierścień Tarnowa
Tarnowska.tv
MIR
Kącik Przedsiębiorcy
Kącik Przedsiębiorcy
CEIDG
Ośrodek Caritas
OSP Wietrzychowice
Policja
Policja
Mapa zagrozeń
WKU
WKU
Szukaj

CMS Tractable
Marketing Studio