Oficjalna strona Gminy Wietrzychowice
niedziela, 30 kwietnia 2017
Napis wietrzychowice na żółtym tle
ALCETEL
Gmina Wietrzychowice w liczbach
KONTAKT

Urząd Gminy Wietrzychowice
Wietrzychowice 19
33-270 Wietrzychowice

Godziny otwarcia:

Poniedziałek:   7:30-17:00

Wtorek:           7:30-15:30

Środa:              7:30-15:30

Czwartek:        7:30-15:30

Piątek:             7:30-14:00

Tel./Fax:
(14) 641 80 18
(14) 641 80 25
(14) 641 80 45

Numery Wewnętrzne
Adresy e-mail:
Urząd Gminy
gmina@wietrzychowice.pl
Wójt
wojt@wietrzychowice.pl
Sekretarz
sekretarz@wietrzychowice.pl
Skarbnik
skarbnik@wietrzychowice.pl
Dokumenty Urzędu Gminy Wietrzychowice
Zarządzanie kryzysowe
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Gminny Portal Mapowy
GP REWITALIZACJI
BIP Gminy
BIP Gminy
e-Urząd
ePUAP
Elektroniczne DZIENNIKI URZĘDOWE
EDU

Aktualności

2017-04-28
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje, że na podstawie stanowiska Komisji Konkursowej, opiniowującej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, w zakresie ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania z zakresu aktywnej integracji dla 10 uczestników projektu "Razem- możemy więcej" aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Wietrzychowice, w okresie od 01 maja do 31 grudnia 2017 r.:
2017-04-28
Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert "Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jadowniki Mokre".
2017-04-28
Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy w Wietrzychowicach serdecznie zapraszają wszystkie druhny i druhów na obchody Gminnego Święta Strażaka, które odbędą się w dniu 3.05.2017 r. (środa) w sali GOK w Wietrzychowicach.
2017-04-28
27 kwietnia 2017r w sali GOK w Wietrzychowicach odbyło się spotkanie organizatorów oraz stowarzyszeń i kół gospodyń wspierających organizację Balu Seniora.
2017-04-28
Po zwycięstwie w turnieju BRD Publicznego Gimnazjum w Miechowicach Wielkich przyszła kolej na uczniów ze szkoły podstawowej.
2017-04-27
25 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach odbył się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - etap gimnazjalny.
2017-04-26
Zielony Pierścień Tarnowa jest inicjatorem utworzenia klastra energii, który ma doprowadzić do stworzenia nowoczesnego środowiska współpracującego na bazie najnowszych, innowacyjnych technologii w zakresie badań, wdrożeń i kształcenia kadr z zapewnieniem transferów wiedzy, środków i technologii.
2017-04-25
Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert "Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Wietrzychowice".
2017-04-24
Szanowni Mieszkańcy!
W okresie przedświątecznym w sklepach i zakładach na terenie naszej gminy była dostępna bezpłatna gazetka dla mieszkańców. Poniżej udostępniamy jej treść.
2017-04-18
WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: INSPEKTORA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I INWESTYCJI W URZĘDZIE GMINY W WIETRZYCHOWICACH 33-270 WIETRZYCHOWICE 19.
2017-04-06
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowie przesyła w załączeniu pismo PIW-ChZZ-6063/53/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w dniach od 22 do 30 kwietnia 2017 r.
2017-03-29
W związku z rozstrzygniętym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
przetargiem na audytorów energetycznych przedstawiamy listę osób, które będą wykonywać oceny energetyczne budynków na terenie Gminy Wietrzychowice:
2017-03-24
Gmina Wietrzychowice w wyniku podjętej współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie
27 marca br otrzyma kolejną partię produktów żywnościowych, które są przeznaczone dla klientów tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2017-02-20
Ostrzegamy przed nieuczciwymi firmami, które powołując się na konieczność wymiany nieekologicznych pieców i możliwość zdobycia na ten cel dofinansowania z RPO WM 2014-2020 odwiedzają mieszkańców naszego województwa oferując odpłatne wykonanie audytów energetycznych.
2017-02-13
Projekt "Razem - możemy więcej" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0145/16.
2017-02-13
Zapraszamy osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, będące klientami pomocy społecznej chcące wrócić na rynek pracy, do udziału w projekcie "Razem - możemy więcej" dofinansowanym z Funduszy Europejskich.
2017-02-13
Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016, poz. 1860).
Archiwum:         
SYMBOLE GMINY
SYMBOLE GMINY
FOTOGALERIE
GOPS
Rodzina 500+
REALIZOWANE PROJEKTY
Gospodarka odpadami
Gminny Ośrodek Kultury
Gminna Biblioteka Publiczna
Historia
Zielony Pierścień Tarnowa
Tarnowska.tv
MIR
Kącik Przedsiębiorcy
Kącik Przedsiębiorcy
CEIDG
Ośrodek Caritas
OSP Wietrzychowice
Policja
Policja
Mapa zagrozeń
WKU
WKU
Szukaj

CMS Tractable
Marketing Studio