Oficjalna strona Gminy Wietrzychowice
czwartek, 2 października 2014
Napis wietrzychowice na żółtym tle
Wybory Samorządowe 2014
Gospodarka odpadami
BIP Gminy
BIP Gminy
Elektroniczne DZIENNIKI URZĘDOWE
EDU
e-Urząd
ePUAP
CEIDG
GOPS
KONTAKT

Urząd Gminy Wietrzychowice
Wietrzychowice 19
33-270 Wietrzychowice

Tel./Fax:
(14) 641 80 18
(14) 641 80 25
(14) 641 80 45


Adresy e-mail:
Urząd Gminy
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
PROJEKTY UNIJNE
MRPO
Ośrodek Caritas

Aktualności

2014-09-30
GOPS Wietrzychowice prezentuje artykuł obrazujący jakich sposobów używa sprawca przemocy domowej podporządkowując sobie ofiarę.
2014-09-26
Informuje, że Komisarz Wyborczy w Tarnowie postanowieniem z dnia 22 września 2014 r. powołał Gminną Komisję Wyborczą w Wietrzychowicach.
2014-09-26
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Małopolski na Europejskie Dni Pracy 2014, które odbędą się w dniach 2-9 października w Krakowie, Nowym Sączu oraz Tarnowie.
2014-09-26
Wójt Gminy Wietrzychowice niniejszym informuje, iż w prowadzonym przez Gminę Wietrzychowice z siedzibą w Wietrzychowicach postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie zimowego utrzymania dróg gminnych znajdujących się na terenie Gminy Wietrzychowice w sezonie zimowym 2014/2015 r., dokonano wyboru oferty cenowej.
2014-09-24
W niedzielę 21 września 2014r. na Orliku w Wietrzychowicach odbył się I Jesienny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach w kategorii gimnazjalistów.
2014-09-10
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie prowadzi kontrolę wykorzystania obiektów sportowych wybudowanych w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej w województwie małopolskim (p/14/088)
2014-09-05
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVI/115/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Wietrzychowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów w wyborach do Rady Gminy Wietrzychowice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2012 roku, poz. 4385), podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Wietrzychowicach w wyborach do Rady Gminy Wietrzychowice zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014-06-13
Uprzejmie informujemy, iż dostępne są już harmonogramy odbioru odpadów na drugie półrocze 2014 r. które obowiązywać będą od pierwszego 1 lipca 2014 r.
2013-12-20
Od 1 styczna 2014 roku osoby mieszkające samotnie będą ponosiły niższą niż do tej pory opłatę.
2013-11-15
W ramach realizowanego projektu: "Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego" Urząd Gminy Wietrzychowice zachęca do wypełnienia ankiety dotyczącej gospodarki odpadami.
Archiwum:         
SYMBOLE GMINY
SYMBOLE GMINY
FOTOGALERIE
LINKI
TV_INFO
Naszesmieci.pl
Gminny Ośrodek Kultury
Zielony Pierścień Tarnowa
Historia
Tarnowska.tv
MIR
Smak
OSP Wietrzychowice
Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich
Gminna Biblioteka Publiczna
Administracja Podatkowa
BADAM_SIE
Wrota Malopolski
6-latki
NSR
mikroporady.pl
Szukaj

Strona zarządzana systemem CMS Tractable
CMS Tractable
Marketing Studio