Oficjalna strona Gminy Wietrzychowice
poniedziałek, 29 sierpnia 2016
Napis wietrzychowice na żółtym tle
Gmina Wietrzychowice w liczbach
KONTAKT

Urząd Gminy Wietrzychowice
Wietrzychowice 19
33-270 Wietrzychowice

Tel./Fax:
(14) 641 80 18
(14) 641 80 25
(14) 641 80 45

Numery Wewnętrzne
Adresy e-mail:
Urząd Gminy
gmina@wietrzychowice.pl
Wójt
wojt@wietrzychowice.pl
Sekretarz
sekretarz@wietrzychowice.pl
Skarbnik
skarbnik@wietrzychowice.pl
Dokumenty Urzędu Gminy Wietrzychowice
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Gminny Portal Mapowy
BIP Gminy
BIP Gminy
e-Urząd
ePUAP
Elektroniczne DZIENNIKI URZĘDOWE
EDU

Aktualności

2016-08-29
Zielony Pierścień Tarnowa zaprasza mieszkańców Gminy Wietrzychowice do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym możliwości uzyskania dofinansowania ze środków PROW na lata 2014-2020, w dniu 5 września (poniedziałek) 2016 r. od godz. 14.00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Wietrzychowicach.
2016-08-29
Harmonogram dowozu dzieci i młodzieży do szkół, obowiązujący dnia 1 września 2016 r. tj. w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017.
2016-08-29
Zespół Szkolno-Przedszkolny i Gminna Biblioteka Publiczna zapraszają mieszkańców Gminy Wietrzychowice na wspólne czytanie "QUO VADIS" - dzieła Henryka Sienkiewicza 3 września 2016 r. (sobota) godz. 9.00-10.00 na wietrzychowickich Plantach.
2016-08-24
Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z/s w Zgłobicach informuje, że z dniem 24.08.2016 r. przeprawa promowa na drodze nr 1316K relacji Dąbrowa Tarnowska-Otfinów w miejscowości Otfinów zostaje wstrzymana do odwołania z przyczyn technicznych. Prawdopodobna data przywrócenia kursowania to 26.08.2016 r.
2016-08-23
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie informuje, że na terenie gminy Wietrzychowice został wyznaczony obszar zagrożony zgnilcem amerykańskim pszczół, zgodnie z Rozporządzeniem Nr 5/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 11 sierpnia 2016 r.
2016-08-23
Gmina Wietrzychowice w ramach organizowanego przez Województwo Małopolskie, oraz Ministerstwo Rozwoju konkursu pn.: "Przygotowanie programów rewitalizacji" złożyła w dniu 04.05.2016 r. wniosek o przyznanie dotacji na projekt o nazwie "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wietrzychowice na lata 2016-2023" dotyczący przygotowywanego przez firmę "Inicjatywa Lokalna Projekt Paweł Walczyszyn" dokumentu mającego na celu wyznaczenie na terenie gminy obszaru zdegradowanego i rewitalizacji.
2016-08-22
Zgodnie z zestawieniem cen wody i ścieków w regionie tarnowskim w 2016 r., przygotowanym przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. - mieszkańcy Gminy Wietrzychowice po raz kolejny płacą jedną z najniższych stawek za powyższe media.
2016-08-19
Wójt Gminy Wietrzychowice zachęca do zapoznania się z opracowaniem, którego celem jest dokonanie prognozy subwencji oświatowej dla Gminy Wietrzychowice na lata 2017-2023 w oparciu o statystykę urodzeń w latach 2010-2015 zweryfikowaną przez szkoły podstawowe odpowiedzialne za realizację obowiązku szkolnego, w kontekście planowanych zmian w systemie oświaty, polegających na przywróceniu 8-letnich szkół podstawowych i likwidacji gimnazjów.
2016-08-18
Gminy: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa i Wietrzychowice w dniu 16 sierpnia 2016 roku w Urzędzie Gminy Szczurowa podpisały umowę partnerską o przystąpieniu do realizacji wspólnego projektu dotyczącego zwiększenia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Projekt zgłoszony został do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.
2016-08-17
Zapraszamy osoby pozostające bez pracy, z woj. małopolskiego do udziału w projekcie "Animator Pracy - program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy w wieku 30+ z woj. małopolskiego", którego celem jest zwiększenie poziomu zatrudnienia osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osób powyżej 50 r. życia, długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach i kobiet.
2016-08-17
13 sierpnia 2016 r. odbyły się Dożynki Gminne w Wietrzychowicach. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym o godzinie 14:00. Po mszy korowód dożynkowy udał się na boisko sportowe, gdzie nastąpiła dalsza część obchodów.
2016-08-17
Od 1 stycznia 2017 r. Urząd Gminy Wietrzychowice - GOPS przystępuje do realizacji projektu "Razem możemy więcej" aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Wietrzychowice.
2016-08-11
Gmina Wietrzychowice uruchomiła System Komunikacji z Mieszkańcami Alcetel, dzięki któremu Mieszkańcy mogą bezpłatnie otrzymywać informacje, zarówno o zagrożeniach meteorologicznych, jak i o ważnych wydarzeniach, odbywających się na terenie Gminy.
2016-07-21
Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, iż od 1 do 31 sierpnia 2016 roku producenci rolni posiadający użytki rolne na terenie Gminy Wietrzychowice mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski wraz z fakturami z okresu 1 luty 2016 - 31 lipiec 2016 można składać w pokoju nr 2 lub w sekretariacie Urzędu Gminy Wietrzychowice.
2016-07-08
Interesujesz się fotografią? Poszukujesz ciekawych, magicznych miejsc? Mamy dla Ciebie kreatywną propozycję na wakacje. Starostwo Powiatowe w Tarnowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym "KADRowany krajOBRAZ" - edycja LATO'16, którego jest organizatorem. Nagroda główna - 1000 zł!
2016-06-17
Stowarzyszenie DEMBLINIANKI, w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 30 września 2016 r. realizuje projekt pn. "Aktywizacja mieszkańców wsi Demblin poprzez integrację wewnątrz- i międzypokoleniową". Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Archiwum:         
SYMBOLE GMINY
SYMBOLE GMINY
FOTOGALERIE
GOPS
Rodzina 500+
Gospodarka odpadami
Gminny Ośrodek Kultury
Gminna Biblioteka Publiczna
Historia
Zielony Pierścień Tarnowa
TV_INFO
Tarnowska.tv
MIR
Kącik Przedsiębiorcy
Kącik Przedsiębiorcy
CEIDG
Ośrodek Caritas
OSP Wietrzychowice
Szukaj

CMS Tractable
Marketing Studio