Oficjalna strona Gminy Wietrzychowice
sobota, 30 sierpnia 2014
Napis wietrzychowice na żółtym tle
Wybory PE 2014
Gospodarka odpadami
BIP Gminy
BIP Gminy
Elektroniczne DZIENNIKI URZĘDOWE
EDU
e-Urząd
ePUAP
CEIDG
GOPS
KONTAKT

Urząd Gminy Wietrzychowice
Wietrzychowice 19
33-270 Wietrzychowice

Tel./Fax:
(14) 641 80 18
(14) 641 80 25
(14) 641 80 45


Adresy e-mail:
Urząd Gminy
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
PROJEKTY UNIJNE
MRPO
Ośrodek Caritas

Aktualności

2014-08-29
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
2014-08-28
Prawie co roku Małopolska nawiedzana jest klęskami powodziowymi spowodowanymi nawalnymi deszczami. W tym roku klęska dosięgła rolników powiatu: Limanowskiego oraz Myślenickiego. Z tego tytułu na terenie gminy zorganizowana została zbiórka zboża dla powodzian na której uzbierano 18 000 kg zboża.
2014-08-28
Pragniemy poinformować, że w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"- w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi " objętego PROW na lata 2007-2013 na obszarze LSR realizowanej przez lokalną grupę działania o nazwie Zielony Pierścień Tarnowa Gmina Wietrzychowice przystąpiła do realizacji operacji:
Remont pomieszczeń i zagospodarowanie otoczenia Domu Ludowego w Demblinie
2014-08-20
W niedzielę 17 sierpnia 2014 roku w Wietrzychowicach odbyły się Dożynki Gminne.
2014-08-12
INFORMACJE BIURA MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ NA TEMAT FUNKCJONOWANIA PODSTAWOWYCH RYNKÓW ROLNYCH, PRAC ZARZĄDU I NOWYCH AKTÓW PRAWNYCH. DANE OPRACOWANO NA DZIEŃ 31 LIPCA 2014 R
2014-08-06
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt skierowany do przedsiębiorstw, pracowników firm, pracowników naukowych i jednostek naukowych.
2014-07-28
PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to miejsce, do którego tylko mieszkańcy Gminy Wietrzychowice mogą bezpłatnie oddać zebrane selektywnie odpady.
2014-07-14
16 czerwca br. trwa budowa mostu na rzece Kisielina w ciągu drogi powiatowej Nr 1305 K w Jadownikach Mokrych
2014-06-24
Z dniem 16 czerwca 2014 r. wszedł w życie Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych (uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ).
2014-06-13
Uprzejmie informujemy, iż dostępne są już harmonogramy odbioru odpadów na drugie półrocze 2014 r. które obowiązywać będą od pierwszego 1 lipca 2014 r.
2013-12-20
Od 1 styczna 2014 roku osoby mieszkające samotnie będą ponosiły niższą niż do tej pory opłatę.
2013-11-15
W ramach realizowanego projektu: "Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego" Urząd Gminy Wietrzychowice zachęca do wypełnienia ankiety dotyczącej gospodarki odpadami.
Archiwum:         
SYMBOLE GMINY
SYMBOLE GMINY
FOTOGALERIE
LINKI
TV_INFO
Naszesmieci.pl
Gminny Ośrodek Kultury
Zielony Pierścień Tarnowa
Historia
Tarnowska.tv
MIR
Smak
OSP Wietrzychowice
Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich
Gminna Biblioteka Publiczna
Administracja Podatkowa
BADAM_SIE
Wrota Malopolski
6-latki
NSR
mikroporady.pl
Szukaj

Strona zarządzana systemem CMS Tractable
CMS Tractable
Marketing Studio