Oficjalna strona Gminy Wietrzychowice
wtorek, 27 stycznia 2015
Napis wietrzychowice na żółtym tle
Wybory Samorządowe 2014
Gospodarka odpadami
BIP Gminy
BIP Gminy
Elektroniczne DZIENNIKI URZĘDOWE
EDU
e-Urząd
ePUAP
CEIDG
GOPS
KONTAKT

Urząd Gminy Wietrzychowice
Wietrzychowice 19
33-270 Wietrzychowice

Tel./Fax:
(14) 641 80 18
(14) 641 80 25
(14) 641 80 45

Numery Wewnętrzne
Adresy e-mail:
Urząd Gminy
gmina@wietrzychowice.pl
Wójt
wojt@wietrzychowice.pl
Sekretarz
sekretarz@wietrzychowice.pl
Skarbnik
skarbnik@wietrzychowice.pl
PROJEKTY UNIJNE
MRPO
Ośrodek Caritas

Aktualności

2015-01-26
W kwietniu 2015 r. kończy się obecna kadencja izb rolniczych. W dniu 25 listopada 2014 r. KRIR podjęła uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów do walnego zgromadzenia izb rolniczych wyznaczając termin wyborów na dzień 31 maja 2015 r.
2015-01-23
Gminny Ośrodek Kultury w Wietrzychowicach zawiadamia o zmianie terminu warsztatów wyrobu biżuterii karnawałowej, które odbędą się dnia 3 lutego o godzinie 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wietrzychowicach, a nie 10 lutego jak podawano wcześniej.
Za niedogodności związane ze zmianą, która wynikła z przyczyn niezależnych od GOK - przepraszamy.
2015-01-23
Gminny Ośrodek Kultury w Wietrzychowicach informuje, że dnia 31 stycznia 2015 roku o godzinie 10.00 w Tuchowie organizowany jest Turniej Szachowy. Zainteresowane osoby proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Kultury w Wietrzychowicach lub do sekretariatu Urzędu Gminy do dnia 26 stycznia włącznie. Zgłoszenia te mają na celu wyłonienie czteroosobowej drużyny, która będzie reprezentowała naszą Gminę w powyższym turnieju.
2015-01-23
Ośrodek Opiekuńczy - Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych serdecznie zaprasza wszystkie dzieci wraz z opiekunami do korzystania z nowoutworzonego Placu rekreacyjno - zabawowego w Jadownikach Mokrych.
2015-01-22
Przedstawiamy harmonogram zebrań wiejskich, jakie odbędą się w sołectwach Gminy Wietrzychowice w 2015 r. Jako pierwsze odbędzie się zebranie w Demblinie (12.02.2015 r.), jako ostatnie - zebranie w Wietrzychowicach (01.03.2015 r.)
2015-01-16
Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Wietrzychowicach powiększył się o kolejne nowości wydawnicze w ilości 200 woluminów. Zakupu dokonano za środki własne biblioteki przy wsparciu Ministerstwa Kultury, które przekazało na ten cel kwotę 2 420 zł, w ramach Priorytetu 1 Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek".
2015-01-16
W dniu 22 lutego br., tj. w niedzielę o godzinie 16.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wietrzychowicach odbędzie się Międzygminny Konkurs Bajki, którego organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Wietrzychowicach.
2015-01-16
Gminny Ośrodek Kultury w Wietrzychowicach zaprasza miłośników sztuki na czterogodzinne warsztaty wyrobu biżuterii karnawałowej, które odbędą się dnia 10 lutego o godzinie 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wietrzychowicach.
2015-01-16
W dniu 11 stycznia 2015 roku podczas XXIII finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wolontariusze tj. uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich, kwestując przy kościołach i kaplicach na terenie naszej Gminy, zebrali kwotę 4991,39 zł oraz 20$ i 7,13 Euro.
2015-01-16
13 stycznia 2015 roku żeńska reprezentacja Publicznego Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich uczestniczyła w zawodach piłki siatkowej w Turnieju o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie i puchar ten wygrała.
2015-01-13
INFORMACJE BIURA MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ NA TEMAT FUNKCJONOWANIA PODSTAWOWYCH RYNKÓW ROLNYCH, PRAC ZARZĄDU
I NOWYCH AKTÓW PRAWNYCH.
2015-01-07
W porozumieniu z jednostkami organizacyjnymi Gminy i organizacjami pozarządowymi działającymi na naszym terenie został opracowany plan działań związanych z promocją Gminy w 2015 roku. Plan ten będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury, Gminną Bibliotekę Publiczną, Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotnicze Straże Pożarne.
2015-01-05
Od 1 styczna 2015 r. opiekę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w Małopolsce zabezpieczać będą placówki mające umowę z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.Gminny Ośrodek Zdrowia w Wietrzychowicach
2014-12-23
Prowadzona przez instruktora Gabriela Skibę przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wietrzychowicach Szkoła Tańca "Latino" brała udział w dwóch turniejach tańca towarzyskiego, organizowanych na szczeblu regionalnym w Skrzyszowie i Nowym Sączu.
W turnieju zorganizowanym 25 października w Skrzyszowie udział wzięła cała szkoła tańca
"Latino".
2014-12-23
W dniu 18 grudnia 2014 roku w Szkole Podstawowej im. Stanisława Miłkowskiego w Wietrzychowicach odbyła się doroczna wigilia szkolna.
2014-12-23
"Rozejrzyj się, rozejrzyj się.
Kto z sercem drży na mrozie.
I otwórz jak dom swoje dłonie
I daj mu to co możesz"
2014-12-22
Spotkania opłatkowe są doskonałą okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia. Radosna, życzliwa, rodzinna atmosfera zapanowała dnia 14 grudnia 2014 roku w sali Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych.
2014-12-19
W dniu 15 grudnia br. w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wietrzychowicach odbyła się miła uroczystość wręczenia "Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" dla 14 par z terenu naszej Gminy. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono jako nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Został wprowadzony ustawą z dnia 17 lutego 1960 o orderach i odznaczeniach, a włączony do obecnego systemu odznaczeń państwowych ustawą z 16 października 1992 o orderach i odznaczeniach. Nadawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom polskim. Na podstawie upoważnienia ustawowego medal ten w imieniu Prezydenta mają prawo wręczać wójtowie Gmin. Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawiają Prezydentowi wojewodowie.
2014-12-16
Na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie rozpoczęło się projektowanie dwóch tras rowerowych, prowadzących przez teren naszej Gminy, tj. Wiślanej Trasy Rowerowej i trasy VeloDunajec. Na terenie Gminy Wietrzychowice obydwie trasy prowadzą wałami rzek: Wiślana Trasa Rowerowa - prawym wałem Wisły, a trasa VeloDunajec - lewym wałem Dunajca. Obydwie spotykają się u ujścia Dunajca do Wisły (na Cyplu). W tym miejscu następuje koniec trasy VeloDunajec, a Wiślana Trasa Rowerowa będzie prowadzić dalej przez specjalnie zbudowaną kładkę na Dunajcu. Sytuacja taka tworzy w tym miejscu punkt węzłowy dający szansę na zaktywizowanie tej części Gminy.
Gmina Wietrzychowice od dawna jest zainteresowana budową tych tras, to też czynnie uczestniczy w pracach projektowych. Stąd w dniach 2 i 4 grudnia Wójt Gminy Tomasz Banek uczestniczył w naradzie dotyczącej koncepcji programowej budowy obydwóch tras, która odbyła się siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
2014-12-10
W kilku słowach, Wójt Gminy pragnie podziękować wszystkim mieszkańcom za udzielony kredyt zaufania i oddane głosy w wyborach.
2014-12-09
23 listopada 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wietrzychowicach odbył się Międzygminny Konkurs Pieśni Religijnej połączony z 100 rocznicą śmierci Karoliny Kózka .
2014-12-08
W dniu 1 grudnia br. na sali Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy Wietrzychowice VII kadencji.
2013-12-20
Od 1 styczna 2014 roku osoby mieszkające samotnie będą ponosiły niższą niż do tej pory opłatę.
Archiwum:         
SYMBOLE GMINY
SYMBOLE GMINY
FOTOGALERIE
LINKI
TV_INFO
Naszesmieci.pl
Gminny Ośrodek Kultury
Zielony Pierścień Tarnowa
Historia
Tarnowska.tv
MIR
Smak
OSP Wietrzychowice
Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich
Gminna Biblioteka Publiczna
Administracja Podatkowa
BADAM_SIE
Wrota Malopolski
6-latki
NSR
mikroporady.pl
Szukaj

Strona zarządzana systemem CMS Tractable
CMS Tractable
Marketing Studio