Oficjalna strona Gminy Wietrzychowice
piątek, 19 grudnia 2014
Napis wietrzychowice na żółtym tle
Wybory Samorządowe 2014
Gospodarka odpadami
BIP Gminy
BIP Gminy
Elektroniczne DZIENNIKI URZĘDOWE
EDU
e-Urząd
ePUAP
CEIDG
GOPS
KONTAKT

Urząd Gminy Wietrzychowice
Wietrzychowice 19
33-270 Wietrzychowice

Tel./Fax:
(14) 641 80 18
(14) 641 80 25
(14) 641 80 45


Adresy e-mail:
Urząd Gminy
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
PROJEKTY UNIJNE
MRPO
Ośrodek Caritas

Aktualności

2014-12-19
W dniu 15 grudnia br. w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wietrzychowicach odbyła się miła uroczystość wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” dla 14 par z terenu naszej Gminy. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono jako nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Został wprowadzony ustawą z dnia 17 lutego 1960 o orderach i odznaczeniach, a włączony do obecnego systemu odznaczeń państwowych ustawą z 16 października 1992 o orderach i odznaczeniach. Nadawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom polskim. Na podstawie upoważnienia ustawowego medal ten w imieniu Prezydenta mają prawo wręczać wójtowie Gmin. Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawiają Prezydentowi wojewodowie.
2014-12-16
Na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie rozpoczęło się projektowanie dwóch tras rowerowych, prowadzących przez teren naszej Gminy, tj. Wiślanej Trasy Rowerowej i trasy VeloDunajec. Na terenie Gminy Wietrzychowice obydwie trasy prowadzą wałami rzek: Wiślana Trasa Rowerowa - prawym wałem Wisły, a trasa VeloDunajec - lewym wałem Dunajca. Obydwie spotykają się u ujścia Dunajca do Wisły (na Cyplu). W tym miejscu następuje koniec trasy VeloDunajec, a Wiślana Trasa Rowerowa będzie prowadzić dalej przez specjalnie zbudowaną kładkę na Dunajcu. Sytuacja taka tworzy w tym miejscu punkt węzłowy dający szansę na zaktywizowanie tej części Gminy.
Gmina Wietrzychowice od dawna jest zainteresowana budową tych tras, to też czynnie uczestniczy w pracach projektowych. Stąd w dniach 2 i 4 grudnia Wójt Gminy Tomasz Banek uczestniczył w naradzie dotyczącej koncepcji programowej budowy obydwóch tras, która odbyła się siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
2014-12-15
Drużyna pod nazwą "Czarny Tulipan" Wietrzychowice zajęła drugie miejsce w corocznym Mikołajkowym Turnieju Piłki Nożnej Niezrzeszonych o Puchar Burmistrza Żabna, nieznacznie ulegając w finale zespołowi z Radłowa O:1.
2014-12-11
Osoba doświadczająca przemocy w rodzinie, czuje się samotna i bezsilna. Często nie wie jak zrobić pierwszy krok aby coś w jej życiu zaczęło się zmieniać. Tym pierwszym krokiem może być telefon do Ogólnego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, tym bardziej, że zazwyczaj trudno jest otworzyć się przed ludźmi pracującymi w lokalnych instytucjach co ma miejsce przeważnie w małych miejscowościach.
2014-12-10
Przedstawiamy Państwu analizę rynków rolnych przygotowaną na dzień 2 grudnia 2014 r. przez pracowników Małopolskiej Izby Rolniczej.
2014-12-10
W kilku słowach, Wójt Gminy pragnie podziękować wszystkim mieszkańcom za udzielony kredyt zaufania i oddane głosy w wyborach.
2014-12-09
23 listopada 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wietrzychowicach odbył się Międzygminny Konkurs Pieśni Religijnej połączony z 100 rocznicą śmierci Karoliny Kózka .
2014-12-08
W dniu 1 grudnia br. na sali Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy Wietrzychowice VII kadencji.
2014-12-08
Mamy zaszczyt przedstawić zatwierdzoną 5 listopada 2014 r. nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z listem szefa BBN Stanisława Kozieja.
2014-12-03
Zakończyły się prace remontowe pomieszczeń i zagospodarowania otoczenia Domu Ludowego w Demblinie, mieszkańcy korzystają już z wyremontowanych pomieszczeń.
W ramach remontu wykonano następujące prace.
2014-11-20
Wyniki wyborów do Rady Gminy Wietrzychowice oraz wyborów Wójta Gminy Wietrzychowice.
2014-11-14
Poezją Tadeusza Nowaka, marzeniami zawartymi w cytowanym wierszu Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Halina Kozłowska rozpoczęła X Gminny konkurs recytatorski poezji Tadeusza Nowaka
2014-11-06
W ramach akcji informujemy, czym jest czad i jak można zapobiegać zatruciom tlenkiem węgla.
2013-12-20
Od 1 styczna 2014 roku osoby mieszkające samotnie będą ponosiły niższą niż do tej pory opłatę.
2013-11-15
W ramach realizowanego projektu: "Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego" Urząd Gminy Wietrzychowice zachęca do wypełnienia ankiety dotyczącej gospodarki odpadami.
Archiwum:         
SYMBOLE GMINY
SYMBOLE GMINY
FOTOGALERIE
LINKI
TV_INFO
Naszesmieci.pl
Gminny Ośrodek Kultury
Zielony Pierścień Tarnowa
Historia
Tarnowska.tv
MIR
Smak
OSP Wietrzychowice
Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich
Gminna Biblioteka Publiczna
Administracja Podatkowa
BADAM_SIE
Wrota Malopolski
6-latki
NSR
mikroporady.pl
Szukaj

Strona zarządzana systemem CMS Tractable
CMS Tractable
Marketing Studio