Oficjalna strona Gminy Wietrzychowice
środa, 4 maja 2016
Napis wietrzychowice na żółtym tle
Gmina Wietrzychowice w liczbach
KONTAKT

Urząd Gminy Wietrzychowice
Wietrzychowice 19
33-270 Wietrzychowice

Tel./Fax:
(14) 641 80 18
(14) 641 80 25
(14) 641 80 45

Numery Wewnętrzne
Adresy e-mail:
Urząd Gminy
gmina@wietrzychowice.pl
Wójt
wojt@wietrzychowice.pl
Sekretarz
sekretarz@wietrzychowice.pl
Skarbnik
skarbnik@wietrzychowice.pl
Dokumenty Urzędu Gminy Wietrzychowice
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Gminny Portal Mapowy
BIP Gminy
BIP Gminy
e-Urząd
ePUAP
Elektroniczne DZIENNIKI URZĘDOWE
EDU

Aktualności

2016-04-29
W ramach działań na rzecz aktywizowania podmiotów leczniczych realizujących świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej do szerzenia wśród mieszkańców Gminy Wietrzychowice wiedzy o profilaktycznych programach zdrowotnych, tj.: programie profilaktyki raka piersi oraz programie profilaktyki raka szyjki macicy, finansowanych przez OW NFZ w Krakowie - Wójt Gminy Wietrzychowice zachęca do zapoznania się z założeniami ww. programów i korzystania z bezpłatnych badań.
2016-04-29
WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Wietrzychowice.
2016-04-28
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje, że na dzień 28.04.2016 r. zostało złożone łącznie 187 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
2016-04-26
Urząd Gminy Wietrzychowice organizuje w dniach 4-6 maja 2016 roku wiosenną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon oraz akumulatorów.
2016-04-26
24 kwietnia br. w Wietrzychowicach odbyła się kolejna, czwarta już edycja Balu Seniora - imprezy dla seniorów z terenu gminy Wietrzychowice, organizowanej przez lokalne władze samorządowe Gminy Wietrzychowice oraz pomysłodawcę i sponsora - Jan Bylicę, Prezes Regionalnej Grupy Detalicznej Sp. z o.o.
2016-04-26
Uwaga! Już 1 kwietnia ruszyło okienko transferowe w ramach II filara emerytalnego. Do końca lipca można decydować czy całość składki emerytalnej pozostawić w ZUS, czy też część przekazywać do OFE.
2016-04-21
Producenci rolni do 25 czerwca 2016 r. mogą składać wnioski w Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.
2016-04-20
W ramach dbałości o stan budynków komunalnych w ostatnim okresie zostały przeprowadzone na terenie Gminy Wietrzychowice drobne prace remontowe przy dachach: Domu Ludowego w Miechowicach Małych, Domu Ludowego w Demblinie i remizy OSP w Pałuszycach.
2016-04-19
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że 16 maja 2016 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok.
2016-04-18
Stowarzyszenie "DEMBLINIANKI" informuje, że w związku z pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem konkursowym złożonym w ramach programu wsparcia FIO Małopolska Lokalnie - od kwietnia do czerwca 2016 realizuje projekt pn. "Tradycyjnie -Smacznie i Zdrowo".
2016-03-25
Marszałek Województwa Małopolskiego zapraszam do udziału w spotkaniach dotyczących Budżetu Obywatelskiego, pierwszego tego typu budżetu w Polsce wprowadzanego na skalę regionu, którego głównym celem jest otwarcie się na głos mieszkańców, aktywne zaangażowanie społeczności lokalnej w proces opracowania budżetu obywatelskiego oraz efektywnego wydawania wspólnych środków z budżetu.
2016-03-08
Wójt Gminy Wietrzychowice uprzejmie informuje, iż jednostką odpowiedzialną za realizację Programu "Rodzina 500+" jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach.
Archiwum:         
SYMBOLE GMINY
SYMBOLE GMINY
FOTOGALERIE
GOPS
Rodzina 500+
Gospodarka odpadami
Gminny Ośrodek Kultury
Historia
Zielony Pierścień Tarnowa
TV_INFO
Tarnowska.tv
MIR
Kącik Przedsiębiorcy
Kącik Przedsiębiorcy
CEIDG
Ośrodek Caritas
OSP Wietrzychowice
Szukaj

Strona zarządzana systemem CMS Tractable
CMS Tractable
Marketing Studio